Seuraa minua

Yhteys

Osoite

010 237 700

Taitoniekantie 9 H, 40740 Jyväskylä, Finland | Polttolinja 1, 40520 Jyväskylä, Finland

041 5466498

©2018 by Naprapaatti Ossi Häkkinen. Proudly created with Wix.com

Selkäkipu

Selkäkipu on yleisin ja voisiko sanoa normaalein tuki- ja liikuntaelinongelma. Selkäkivusta kärsii elämänsä aikana n. 80% väestöstä ja vuosittainkin n. 20-40%. Selkäkipu on todella harvoin mitään vakavaa (n. 1%). Suurin osa selkäkivuista on ns. epäspesifejä eli kivun lähdettä ei tarkalleen tiedetä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö selkäkipua voisi tai pitäisi hoitaa.

Selkäkivun tutkiminen

Kun tulet vastaanotolleni kipeän selän kanssa, tilanteen selvittäminen alkaa aina perusteellisella alkuhaastattelulla, jonka avulla selvitän selkäkivun alkamisajankohtaa, alkutapaa ja oirekuvaa kokonaisuutena. Haastattelun jälkeen suoritan kliinisen tutkimuksen, jolla kartoitetaan selän liikkuvuutta ja toimintaa, kudosten kosketusarkuutta, hermoston tilannetta ja lihastasapainoa. Alkuhaastattelun ja tutkimuksen perusteella päätän kuinka selkäkipuasi lähdetään hoitamaan. Jokainen hoitokäynti on uniikki tapahtuma. Ei ole olemassa tiettyä kaavaa selkäkipujen hoitamiseen vaan jokaisen tilanne arvioidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan aina yksilöllisesti.

Selkäkivun hoito ja kuntoutus

Luotan työssäni vahvasti tutkimustietoon perustuviin hoitomenetelmiin. Selkäkipujen hoidossa ne ovat tuoreimpien tutkimusten mukaan manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu, joiden tukena voidaan käyttää mm. akupunktiota ja fysikaalisia hoitoja. Manuaalisella terapialla vaikutetaan mekaanisesti ja hermostollisesti. Mekaaninen vaikutusmekanismi näkyy nivelten liikkuvuuden paranemisena sekä pehmytkudosten rentoutumisena. Hermostollinen vaikutusmekanismi näkyy kivun lievittymisenä ja olon parantumisena. Terapeuttisella harjoittelulla parannat itse liikkuvuutta, lisäät lihasvoimaa ja selän hallintaa sekä ennaltaehkäiset mahdollisia tulevia selkäkipuja. Äkillisesti alkaneiden selkäkipujen helpottamiseen riittää monesti 2-3 hoitokertaa sekä ohjeistus selkäkivun kanssa toimisesta. Pitkittyneet ja kroonistuneet selkäkivut vaativat useimmiten pidempää ja säännöllisempää hoitoa sekä aktiivista kuntoutusta, kuten säännöllistä harjoittelua.

Älä kärsi turhaan selkäkivuista - tule selättämään ne!