Rintarangan ja lapojen alueen kipu

Rintarangan alueen kipu ja lapojen välinen kipu ovat hyvin yleisiä ongelmia etenkin niillä, joiden työtehtäviin liittyy paljon staattisia työasentoja. Rintaranka ja rintakehä koostuu 12 nikamasta, 12 parista kylkiluita ja rintalastasta. Rintarangan kipu voi johtua rintarangan pikkunivelten ns. ärsytyksestä, rintarangan ja kylkiluiden välisestä nivelliitosten ongelmasta tai lapojen alueen lihasjännityksestä. Rintarangasta johtuva kipu voi joskus aiheuttaa heijastekipua myös eteen rinnan puolelle ja pahimmillaan tämä voi simuloida sydänperäistä rintakipua. Suurimmassa osassa näitä tapauksia vika löytyy kuitenkin rintarangasta ja se on hoidettavissa tehokkaasti naprapaatin vastaanotolla. Rintarangan ja lapojen alueen kipu provosoituu yleensä joissain tietyissä asennoissa tai liikkeissä, kuten istuessa tai yläselkää kiertäessä ja taivuttaessa.

Rintarangan ja lapojen alueen ongelmien hoito ja kuntoutus

Rintarangan ja lapojen alueen kiputilat ja ongelmat pystytään hoitamaan tehokkaasti manuaalisilla lihas- ja nivelkäsittelyillä. Erityisesti akuutit kiputilat, joissa rintarangassa esiintyy kivuliaita liikerajoituksia ja lapojen välisiä lihaskipuja, vastaavat hyvin mobilisaatio-, manipulaatio- ja pehmytkudoskäsittelyihin n. 1-3 hoitokerralla. Pitkittyneet rintarangan ongelmat vaativat yleensä manuaalisen terapian lisäksi säännöllistä ja pitkäkestoista rintarangan liikkuvuusharjoittelua sekä yläselän ja hartiaseudun etenevää lihasvoimaharjoittelua. Näihin molempiin saat asianmukaiset ohjeet vastaanotoltani. Sekä akuuteissa että pitkittyneissä rintarangan ongelmissa on hyvä kiinnittää huomiota arjen kuormitustekijöihin, joista rintarankaoireet ovat hyvin usein peräisin. Näihin kuuluvat esim. staattiset pitkäkestoiset työasennot, joihin muutosta saadaan vaihtamalla työasentoja useamman kerran päivässä sekä työtä tauottamalla.

Tule siis tehokkaaseen käsittelyyn ja hakemaan asianmukaiset itsehoito-ohjeet ongelman selättämiseen.