• Naprapaatti Ossi

Naprapatia - mitä tuo sana pitää sisällään?

Naprapatia on Suomessa edelleen suhteellisen tuntematon hoitomuoto ja Naprapaatti tuntematon ammattinimike. Monesti ajatellaan, että naprapaatti on joku "niksauttaja", joka laittaa selässä nikamia paikoilleen. Naprapatia ei pidä sisällään mitään mystiikkaa tai poppakonsteja, joilla parannetaan kaikki selkäkipuiset yhdellä taikaiskulla. Naprapatia on hoitomuoto, jota opiskellaan korkeakoulussa Suomessa tai Ruotsissa ja joka on manuaalista lääketiedettä. Naprapaatti käyttää työssään tieteellisesti tutkittuja hoitomenetelmiä tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa, joihin kuuluvat manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu eli samoja menetelmiä, joita käytetään mm. fysioterapiassa. Avasin tähän blogitekstiin hieman naprapatiaa tarkemmin.

Mitä on naprapatia?

Naprapatia on fysiatrinen tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja –toimintahäiriöihin erikoistunut manuaalisen lääketieteen hoitomuoto. Naprapatialla siis tutkitaan, hoidetaan ja ennaltaehkäistään yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinongelmia, kuten selkä- ja niskakipuja, olkapääongelmia, iskiasoireita, päänsärky- ja huimausoireita sekä ala- ja yläraajojen kiputiloja. Sana naprapatia tulee tsekin kielen sanasta napravit=korjata ja kreikan kielen sanasta pathos=kipua. Naprapatian on kehittänyt Dr. Oakley Smith, joka oli koulutukseltaan kiropraktikko ja halusi tuoda kyseiseen hoitomuotoon mukaan jotain uutta ajattelutapaa mm. lihaksista, jänteistä, hermoista ja nivelsiteistä. Näin kehittyi naprapatia ja ensimmäinen koulu on avattu vuonna 1907 Chicagoon.


Mikä naprapaatti?

Naprapaatin koulutusta tarjoaa ainoana Suomessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kotkassa. Lisäksi Tukholmassa on toiminut pitkään yksityinen korkeakoulu, Naprapathögskolan, jossa koulutetaan pelkästään naprapaatteja. Naprapaatin koulutus on laaja 4-vuotinen korkeakoulututkinto, joka pitää sisällään opintoja mm. lääketieteestä ja urheilulääketieteestä, anatomiasta ja fysiologiasta, tuki- ja liikuntaelimistön tutkimus- ja hoitomenetelmistä ja biomekaniikasta. Naprapaatti on Valviran nimikesuojaama terveydenhuollon ammattihenkilö eli ammattinimikettä saavat käyttää vain koulutetut henkilöt.

Miten naprapatia eroaa fysioterapiasta?

Naprapatia eroaa suurimmalta osalta fysioterapiasta siten, että naprapatiassa käytetään yleensä enemmän manuaalista terapiaa eli nivelten ja pehmytkudosten käsittelytekniikoita. Naprapaatti on erikoistunut koulutuksensa aikana pääasiassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen ja hoitamiseen, kun taas fysioterapiassa erikoistuminen alkaa peruskoulutuksen jälkeen. Naprapatiaa ja fysioterapiaa yhdistää puolestaan harjoitusterapian ja liikkumisen ohjaaminen asiakkaalle, fysikaalisten hoitomenetelmien käyttö ja asiakkaan yleinen ohjaaminen ja neuvonta esim. ergonomian ja elämäntapojen osalta.

Kenelle ja millaisiin vaivoihin naprapatia sopii?

Naprapatia sopii periaatteessa kenelle tahansa ja minkä ikäiselle tahansa, koska hoitomenetelmät valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen, iän, kunnon ja terveydentilan mukaan. Naprapaatin vastaanotolle hakeudutaan tyypillisesti erilaisten selkä- ja niskavaivojen kanssa. Naprapaatilla on kuitenkin koulutuksensa puolesta valmiudet hoitaa mitä tahansa tuki- ja liikuntaelinongelmaa päästä varpaisiin. Itse hoidan ja kuntoutan selkä- ja niskavaivojen lisäksi paljon myös mm. olkapääongelmia, lonkkavaivoja, polvikipuja, tenniskyynärpäitä ja plantaarifaskiitteja. Eli naprapaatin vastaanotolle voi tulla minkä tahansa tuki- ja liikuntaelinongelman kanssa.

Milloin kannattaa hakeutua naprapaatin vastaanotolle?

Naprapaatin vastaanotolle kannattaa hakeutua viimeistään silloin, kun omat valitut keinot kipujen ja vaivojen hoitamiseen eivät enää riitä. Ongelmia olisi kuitenkin hyvä päästä tutkimaan, hoitamaan ja kuntouttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin pystytään vähentämään riskiä kivun kroonistumiseen. Naprapaatin vastaanotolle kannattaa tulla silloin, kun kipu tai muu oire alkaa rajoittaa normaalia elämistä ja aktiviteetteja.
Mistä tunnistaa osaavan naprapaatin?

Osaavan naprapaatin tunnistaa siitä, että asiakas kokee tulleensa kuunnelluksi ja ymmärretyksi vastaanotolla. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tulee olla perusteltuja, toiminta tulee olla asiakaskeskeistä ja asiakkaan tavoitteet huomioivaa ja manuaalisen hoidon lisäksi asiakkaan tulee aina saada myös ohjeita ja opastusta aktiiviseen kuntoutukseen.

Mitä naprapaatin vastaanotolla tapahtuu?

Naprapaatin vastaanotolla asiakas haastatellaan aluksi aina perusteellisesti, jotta saadaan mahdollisimman tarkka kuva asiakkaan sairaushistoriasta, nykyisestä terveydentilasta, vaivojen syntymekanismeista ja kuormitustekijöistä esim. töiden ja harrastusten osalta. Alkuhaastattelun perusteella valitaan tarpeelliset tutkimusmenetelmät. Kliinisessä tutkimuksessa saatava työdiagnoosi perustuu lääketieteellisiin, fyysisiin ja toiminnallisiin tutkimuksiin sekä neurologisiin ja ortopedisiin testeihin. Alkuhaastattelun ja -tutkimuksen perusteella valitaan tarpeelliset hoitomenetelmät. Naprapaatti käyttää työssään manuaalisia lihas- ja nivelkäsittelyitä, kuten mobilisaatiota ja manipulaatiota, hierontaa, faskiakäsittelyä, triggerpistekäsittelyä ja lihasvenytystekniikoita. Lisäksi naprapaatti voi käyttää manuaalisen hoidon tukena fysikaalisia hoitomenetelmiä, kuten akupunktiota ja TENSiä. Passiivisten hoitojen lisäksi naprapaatti suunnittelee ja ohjaa asiakkaalle aktiivista kuntoutusta tukevaa harjoitusterapiaa, liikkuvuuden, hallinnan ja lihasvoiman parantamiseksi. Naprapaatilta saat tarkkaa, turvallista ja tehokasta hoitoa.


#naprapaatti #naprapatia #selkäkipu #niskakipu #olkapääkipu #tenniskyynärpää #jalkateräongelmat #päänsärky #huimaus #kivuttomanliikkumisenpuolesta


Ossi Häkkinen, naprapaatti

ossi.hakkinen@naprapaattijkl.com

www.naprapaattiossi.com

Seuraa minua

Yhteys

Osoite

010 237 700

041 5466498

Taitoniekantie 9 H, 40740 Jyväskylä, Finland | Polttolinja 1, 40520 Jyväskylä, Finland

©2018 by Naprapaatti Ossi Häkkinen. Proudly created with Wix.com