Pitkittynyt alaselkäkipu

Alaselkäkipu luokitellaan pitkittyneeksi, kun se on kestänyt 6-12 viikkoa ja krooniseksi, kun kipu on jatkunut yli 12 viikkoa. Miksi selkäkipu sitten pitkittyy? Sitä ei aivan tarkalleen ottaen tiedetä, mutta usein pitkittyneeseen selkäkipuun liittyy paljon muitakin tekijöitä kuin kudosvaurio jossain selän hermotetuista kudoksista. Pitkittyneeseen selkäkipuun saattaa usein liittyä myös psykologisia tekijöitä, kuten liikkumisen pelkoa, stressiä, ahdistuneisuutta, epätietoisuutta, tyytymättömyyttä työelämään ja sosiaalisiin suhteisiin yms. Pitkittyneen selkäkivun hoito ja kuntoutus vaatii siis myös muidenkin osa-alueiden huomiointia kuin vain fyysisten tekijöiden. 

Miten pitkittynyttä alaselkäkipua tulisi hoitaa ja kuntouttaa?

Pitkittyneen selkäkivun hoidossa on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että tunnistetaan niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti altistavat selkäkivun pitkittymiselle. Tähän voi liittyä selän fyysistä rasitusta, kuten huonot ja yksipuoliset työasennot tai fyysisesti raskas työ. Lisäksi selkäkipu aiheuttaa pitkittyessään varovaisuutta liikkumisessa, stressiä ja epätietoisuutta siitä mikä selässä mahdollisesti on vialla. Pitkittyneen selkäkivun hoidossa avainasemassa on oikein suunniteltu, riittävän kuormittava ja asteittain etenevä harjoittelu. Harjoittelu on tärkeää ensinnäkin siksi, että se parantaa selän toimintaa kudostasolla ja toisekseen se vaikuttaa keskushermoston toimintaan positiivisella tavalla, jolloin kipu ja koettu toiminnallinen haitta helpottuvat. Vastaanotoltani saat asianmukaiset harjoitusohjeet kotiin tai kuntosalille, joita päivitämme säännöllisesti sen mukaan miten tilanteesi etenee.

Manuaalinen terapia ja akupunktio pitkittyneen selkäkivun hoidossa

Pitkittyneen selkäkivun hoidossa harjoittelun tukena käytetään muita tieteellisissä tutkimuksissa toimiviksi havaittuja hoitomenetelmiä, kuten manuaalista terapiaa ja tarpeen mukaan akupunktiota. Manuaalinen terapia pitää sisällään lihas- ja nivelkäsittelyitä, kuten mobilisaatiota ja manipulaatiota, joilla vaikutetaan paikallisesti selän liikkuvuuteen sekä keskushermostoon kipua lievittävällä tavalla. Akupunktio toimii hyvin pitkälti samoin kuin manuaalinen terapia eli suurin kipua lievittävä vaikutus sillä saadaan keskushermoston kautta. Yhdistämällä harjoittelua manuaaliseen terapiaan ja akupunktioon päästään pitkittyneen ja jo kroonistuneenkin selkäkivun hoidossa hyviin tuloksiin. Toki tämä vaatii aikaa, kärsivällisyyttä, omaa aktiivisuutta ja säännöllisyyttä. Pitkittyneenkin selkäkivun hoitoon on siis olemassa toimivia menetelmiä. 

Varaa siis aikasi nyt asiantuntevaan hoitoon ja aletaan yhdessä laittamaan selkääsi kuntoon!