Päänsärky- ja huimausoireet

Päänsärkyjen ja huimausten taustalla voi olla tuki- ja liikuntaelinperäinen syy, kuten niska-hartiaseudun ongelmat. Päänsärkyä voivat aiheuttaa kaularangan ja etenkin yläniskan toimintahäiriöt ja niska-hartiaseudun lihasten jännitystilat. Huimauksen taustalla voi puolestaan olla yläniskan asentotuntoaistin häiriintyminen tai hyvänlaatuinen asentohuimaus.

Päänsärkyasiakkaan tutkiminen

Päänsärkypotilaan tutkiminen alkaa aina tarkalla esitietojen, sairaushistorian ja oirekuvan selvittämisellä. Haastattelulla pyritään selvittämään oireiden alkamisajankohtaa, alkutapaa, kestoa ja laatua. Tyypillisimpiä päänsärkyjä ovat jännityspäänsärky, kaularankaperäinen päänsärky ja migreenistä johtuvat päänsäryt. Näitä kaikkia voi esiintyä myös yhtäaikaa ja siksi onkin tärkeää selvittää ennen hoidon aloittamista miten päänsärkysi käyttäytyy, jotta osataan valita oikea hoitolinja ja harjoitteet.

Päänsärkyasiakkaan hoito

Päänsärkyä voidaan hoitaa monella tapaa. Yleensä kotihoitona kokeillaan särkylääkkeitä ja erilaisia kipugeelejä. Näiden menetelmien hoitovaste on valitettavan usein riittämätön, siksi monesti tarvitaan ammattilaisen apua että tilanne saadaan hallintaan ja tulevia päänsärkyepisodeja mahdollisesti ennaltaehkäistyä. Lihasjännityksestä johtuvaa jännityspäänsärkyä ja kaularankaperäistä päänsärkyä voidaan helpottaa tehokkaasti manuaalisen terapian eri tekniikoilla, jotka kohdistuvat pehmytkudoksiin sekä rangan nivelrakenteisiin. Lisäksi varsinkin migreenipotilailla akupunktiosta voi olla merkittävää vastetta kivun lievityksessä.

Harjoittelu päänsäryn hoidossa

Harjoittelun merkitystä päänsärkyjen hoidossa ei voi liikaa korostaa. Etenkin lihasperäisten jännityspäänsärkyjen ja kaularankaperäisten päänsärkyjen hoidossa ja kuntoutuksessa harjoittelun merkitys on äärimmäisen tärkeä. Akuuttivaiheessa harjoittelun tulisi olla melko rauhallista ja monesti paras kivunhoidollinen vaste saadaan matalatehoisella aerobisella harjoittelulla ja lihasvoimaharjoittelulla. Kun päänsärky saadaan hallintaan, voidaan myös harjoitteluun lisätä tehoja ja kuormitusta. Migreenin hoidossa harjoittelun kuormittavuuden säätely on vielä tärkeämpää, jotta löydetään taso jolla migreenioireet eivät provosoidu. Joka tapauksessa harjoittelu on tärkeä osa päänsärkyjen hoidossa.

Huimausasiakkaan tutkiminen

Huimaus on epämiellyttävä tunne, jota voi esiintyä niska-hartiaseudun ongelmien yhteydessä, hyvänlaatuisena asentohuimauksena tai neurologisista syistä johtuvana. Näistä yleisimpiä ovat kaksi ensin mainittua. Niska-hartiaseudusta johtuva huimaus on yleensä peräisin yläniskan toiminnallisesta ongelmasta. Niskaperäistä huimausta esiintyy tyypillisesti pystyasennossa tai istuessa esim. tietokoneen ääressä. Huimaus on laadultaan keinuttavaa, jota voisi kutsua myös "laivankansi-huimaukseksi" eli tuntemus on hieman kuin kävelisit laivan kannella ja joudut ottamaan sivuaskelia pysyäksesi pystyssä. Huimauksen syynä oletetaan olevan yläniskassa olevan asentotuntoaistin eli proprioseptiikan häiriintyminen. Niskaperäisestä huimauksesta poiketen hyvänlaatuista asentohuimausta esiintyy pääasiassa makuuasennossa ja se provosoituu yleensä asentoa vaihtaessa. Huimaus on laadultaan pyörittävää eli sitä voisi kutsua myös "karuselli-huimaukseksi". Olo on kuin olisi karusellissa ja hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen liittyykin monesti myös hyvin voimakkaasti pahoinvointia. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen aiheuttajana pidetään korvan kaarikäytäviin kertyvää sakkaa, joka pitäisi hoidolla saada liikkeelle. Asentohuimauksen tutkimiseen on olemassa omat testinsä, joilla pystytään erottelemaan mistä kaarikäytävästä huimaus on peräisin. Jos huimauksen syyksi epäillään vakavampaa neurologista syytä, asiakas ohjataan aina eteenpäin jatkotutkimuksiin.

Huimauksen hoito

Kun huimauksen syy on selvitetty on valittava oikea hoitolinja. Niskaperäisen huimauksen hoidossa manuaalinen terapia, jossa yhdistyvät yläniskan nivelrakenteisiin kohdistuva käsittely ja pehmytkudoskäsittely, parantavat yläniskan toimintaa ja helpottavat lihasten jännitystiloja. Manuaaliseen terapiaan yhdistetään aina myös harjoittelua, jolla pyritään parantamaan erityisesti yläniskan liikkuvuutta, lisäämään niska-hartiaseudun lihasten lihasvoimaa sekä palauttamaan yläniskan asentotuntoaistin toimintaa. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoitoon on olemassa omat liikesarjat, joilla pyritään siedättämään huimaustuntemus pois. Joskus näitä molempia huimaustyyppejä esiintyy samanaikaisesti, jolloin hoidossa pitää myös huomioida molemmat hoitolinjat.

Seuraa minua

Yhteys

Osoite

010 237 700

041 5466498

Taitoniekantie 9 H, 40740 Jyväskylä, Finland | Polttolinja 1, 40520 Jyväskylä, Finland

©2018 by Naprapaatti Ossi Häkkinen. Proudly created with Wix.com