Olkapään kiputilat ja liikerajoitukset

Olkapääkipuja on erilaisia ja niin on myös diagnooseja niille. Tyypillisimpiä olkapääkivun diagnooseja ovat erilaiset jännekivut (kiertäjäkalvosimen oireyhtymä), ahdas olkapää, jäätynyt olkapää sekä olkapään limapussin tulehdus. Jäätyneen olkapään syntytapaa ei vielä tunneta kovin tarkasti. Muita olkapääkipuja yhdistää suurimmalta osalta yksi tekijä: ne ovat lähes aina toiminnallisia ja rasitusperäisiä ongelmia, jotka vaativat toiminnallista kuntoutusta ja olkapäähän kohdistuvan kuormituksen säätelyä. Joskus olkapääkivun taustalla voivat olla myös rakenteelliset muutokset olkanivelen ympärillä, jolloin saatetaan tarvita operatiivista hoitoa samoin kuin hankalissa jänteen repeämissä, joissa haluttuun hoitovasteeseen ei päästä kuntoutuksella.

Miten olkapääkipuja tulisi hoitaa ja kuntouttaa?

Tyyppillisesti olkapääkivut ja olkapään liikerajoitukset alkavat ilmetä pikku hiljaa jonkin tietyn rasituksen yhteydessä. Esimerkkinä tästä henkilö, joka joutuu työskentelemään paljon käsillä hartialinjan yläpuolella tai aktiiviliikkuja, jonka lajeihin kuuluvat esimerkiksi mailapelit, uinti ja kuntosaliharjoittelu. Kipu on usein melko paikallista olkanivelen ympäristöön paikantuvaa tuntemusta, joka provosoituu tietyissä olkapään liikkeissä ja asennoissa. Pitkittyessään kipu voi alkaa heijastumaan myös lavan seutuun ja olkavarteen ja myös leposärky on mahdollista. Olkapääkipujen hoidossa tärkeimmät asiat ovat olkapäähän kohdistuvan kuormituksen säätely, joka tarkoittaa työtehtävien ja liikunnan muokkaamista olkapääkivuille sopivaksi. Lisäksi nousujohteinen kuntouttava harjoittelu, jolla pyritään parantamaan olkapään lihasten ja jänteiden kuormituksen sietokykyä ja lisäämään olkapään alueen lihasvoimaa on avainasemassa olkapääongelmien hoidossa. Harjoittelun tukena on monesti tarpeellista käyttää manuaalista käsittelyä, jolla voidaan parantaa jäykän olkapään liikkuvuutta ja helpottaa olkanivelen ympäristön lihaskireyksiä.Olkapääkipuihinkin on siis olemassa ratkaisu, joskin nämä vaivat vaativat monesti aikaa, kärsivällisyyttä ja säännöllistä omatoimista kuntouttamista tullakseen kuntoon. 

Varaa siis aikasi nyt ja tehdään olkapäistäsi toimivat ja vahvat!